Skorstenens funktion og betydning for brændeovnen

For at en brændeovn kan fungere perfekt skal der være et tilstrækkeligt træk i skorstenen. Skorstenen er brændeovnens motor, der driver forbrændingen og uden en velfungerende skorsten med korrekt træk, brænder brændeovnen ikke ordentligt. Dette kan bl.a. give anledning til problemer med optænding, røg i stuen, dårlig forbrænding og røgvikling til gener for nabolaget.

Det er varmen i røgen, der skaber skorstenstrækket. Trækket opstår på grund af temperaturforskellen mellem luften/røgen inde i skorstenen og temperaturen udenfor. Herved dannes en opadgående luftstrømning, der forstærkes jo højere skorstenen er og jo bedre skorstenen er isoleret. Stålskorstene er derfor normalt bedre end murede skorstene, idet de hurtigere og nemmere varmes op samt bedre holder på varmen pga. af god isolering.

Det ideelle skorstenstræk ligger mellem 12-15 Pascal, Pa, men varierer naturligt i løbet af året fra højest om vinteren til lavest i sommer månederne.

Samarbejdet mellem brændeovn og skorsten er således afhængig af et korrekt skorstenstræk. Denne faktor er væsentlig, når placering af brændeovnen og især skorstenshøjden skal vurderes. Omkringliggende høje træer, bygninger og husets placering (højt/lavt) stiller krav til ”højden” af skorstenen. Vinden udenfor spiller også en rolle, da den kan forstærke eller reducere trækket alt efter lokale forhold, så her er højden på skorstenen også afgørende.  

 

Vigtig information fra 26. januar 2015

Fra 26. januar 2015 indføres der minimumskrav til skorstenshøjder for nye skorstene (Gælder alle nye installationer fra 26.01.2015)

Nye skorstensregler gældende for taghældninger fra 0 til og med 20 grader:
-    Skorstensudmundingen skal mindst være 40 cm over tagrygningen eller mindst 1 meter fra tagfladen.

Nye skorstensregler gældende for taghældninger på over 20 grader:
-    Skorstensudmundingen skal mindst være 40 cm over tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,30 meter.

OBS.
Derudover skal alle nye skorstene rage mindst 1 meter over overkanten til ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter.

Skorstenens funktion er således:

•   at fjerne røgen fra brændeovnen til det fri.
•   at sikre, at der trækkes nok luft ind i brændeovnen, så ilden brænder        
    rent.
•  Lede røgen væk, således der ikke opstår gener fra omgivelserne.

En anden og ny væsentlig faktor der skal tages hensyn til er husets tilstand.

Huse isoleres/tætnes oftere i dag end for 10 år siden. Der bygges lavenergihuse med genvexsystemer og store emhætter og disse faktorer bevirker ofte, at der er kamp om luften i huset. Dette resulterer ofte i, at brændeovnen taber ”pusten”.  Her anbefaler vi Aduro brændeovne med air-tilslutning (ekstern lufttilførsel).

En god skorsten er altså en forudsætning for, at brændeovnen fungerer tilfredsstillende.

Årsager til dårligt skorstenstræk:

•    At skorstenen er for lav - (dvs. ikke kommer over rygningen)
•    At huset ligger i læ af høje træer eller huse.
•    At skorstenen er utæt - (trækker falsk luft ind eksempelvis ved manglede fuger eller dårlig isolering)
•    At der er undertryk i huset - (pga. emhætte/ventilationsanlæg, så brændeovnen ikke får nok luft)
•    At huset simpelthen er for godt isoleret, så brændeovnen ikke modtager luft nok til forbrændingen.

Et dårligt skorstenstræk kan i nogle tilfælde forbedres ved en højere røggastemperatur, så korrekt optænding er meget vigtig. F.eks. vil tørt træ give bedre forbrænding og en højere temperatur i ovnen, hvilket vil øge trækket i skorstenen. Modsat kan fugtigt brænde forværre skorstenstrækket, da temperaturen i ovnen bliver lavere, hvilket giver mindre opdrift i skorstenen. Vi anbefaler at bruge kløvet birke- eller bøgetræ med en fugtighed på max 18%.

Udebliver effekten ved korrekt fyring, kan et bedre skorstenstræk skabes ved at:

•    Forlænge højden på skorstenen
•    Montere en ”aspirotor” - en roterende skorstenshætte som øger trækket markant og minimerer risikoen for røgnedslag
•    Montere en røgsuger på skorstenen
•    Sikre skorstenen for utætheder ved f.eks. rense-lem, samlinger og evt. mangelfuld isolering

Tag eventuel en dialog med skorstensfejeren og lad skorstensfejeren vurdere dette.

Vi håber, at informationerne omkring skorstenens funktion og betydning for brændeovnen kan hjælpe jer til at finde den rigtige skorstensløsning og med denne få det fulde udbytte af brændeovnens egenskaber.

Besøg vores skorstensberegner www.skorstensberegning.dk, hvor du let kan beregne din skorsten.