Reklamationsret Aduro Hybrid

Tillykke med din nye Aduro Hybrid. I henhold til købeloven gælder reklamationsretten i to år fra købsdato af ovnen. Købskvittering med dato gælder som bevis.

For alle pilleovne gælder det, at det kan være nødvendigt at justerere forbrændingsluft og sneglhastighed for at optimere funktionen og for at opnå en effektiv og ren forbrænding. Aduro og vores servicepartnere kan overvåge og justere ovne på Aduro Cloud. Dette er dog kun muligt, hvis ovnen er forbundet til clouden via Wi-Fi. Aduro kan derfor ikke behandle klager vedrørende funktion og forbrænding, hvis ovnen ikke er online.

Oplever du problemer med at få ovnen online, kan det skyldes dit lokale Wi-Fi-netværk, din router eller telefonopsætningen. Du finder vejledning om Wi-Fi her, men det er ikke Aduros ansvar at sikre forbindelse. Du kan købe et servicebesøg for at få ovnen online. Det er et krav, at ovnen er online, hvis du ønsker at oprette en reklamation vedrørende forbrænding og funktion. Alternativt tilbyder nogle af vores forhandlere også denne hjælp.

Reklamationsretten dækker ikke:

  1. Skader forårsaget af forkert installation og brug af brændeovnen, som fx overophedning samt manglende vedligeholdelse af hybridovnen. 
  2. Løsdele og sliddele (ildfaste sten, glas, pakninger, skinner, malede overflader, el-tænder, sensorer/kontakter, støbejernsrist og greb), da de slides ved almindelig brug. Disse dele kan købes i vores webshop.
  3. Skader som følge af elektrisk overspænding, (kondens)vand i og omkring skorstenen, for højt eller lavt skorstenstræk og manglende vedligeholdelse/rengøring.
  4. Montering eller demontering ved reparation.
  5. Transportomkostninger ved reparation inden for reklamationsperioden. 
  6. Skader på hybridovnen opstået ved ydre påvirkninger eller skader forårsaget af hybridovnen på andre genstande.