Reklamationsret Asgård brændeovn

Tillykke med din nye Asgård brændeovn. I henhold til købeloven gælder reklamationsretten i to år fra købsdato af ovnen. Købskvittering med dato gælder som bevis.

Reklamationsretten dækker ikke:

  1. Skader forårsaget af forkert installation og brug af brændeovnen, som fx overophedning samt manglende vedligeholdelse af brændeovnen. 
  2. Løsdele og sliddele (ildfaste sten, glas, pakninger, skinner, malede overflader, støbejernsrist og greb), da de slides ved almindelig brug. Disse dele kan købes i vores webshop.
  3. Skader som følge af (kondens)vand i og omkring skorstenen, for højt eller lavt skorstenstræk og manglende vedligeholdelse/rengøring.
  4. Montering eller demontering ved reparation.
  5. Transportomkostninger ved reparation inden for reklamationsperioden. 
  6. Skader på brændeovnen opstået ved ydre påvirkninger eller skader forårsaget af brændeovnen på andre genstande.