Installation af din nye brændeovn

Det er vigtigt, at din nye brændeovn kan monteres der, hvor du ønsker det. Du skal være sikker på, at placeringen opfylder de danske regler. Vær derfor specielt opmærksom på brændeovnens størrelse og den krævede afstand til brændbare materialer. Konvektionsovne, som dem Aduro markedsfører, kan typisk stå tættere på brændbare materialer end strålevarmeovne.

Afstand til brændbart materiale

Står brændeovnen op ad en murstensvæg eller andre ikke brandbare materialer, er der ingen minimumskrav til afstand. Af hensyn til rengøringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften anbefales det det dog at holde cirka 5-10 cm afstand til væggen.

Kun når ovnen placeres op ad brandbart materiale, stilles der krav til afstand. Her på siden under afsnittet "Brændeovne" kan du se afstandskravene på din Aduro-brændeovn. Tag gerne din forhandler, din kommune eller din skorstensfejer med på råd, hvis du er usikker på kravene. Det er dig og montøren der er ansvarlig for opstillingen, og at gældende regler bliver overholdt. Brændeovnen må først tages i brug, når den er godkendt af en skorstensfejer.

Bemærk: For at en brændeovn kan placeres på et brændbart materiale som f.eks. trægulv eller gulvtæppe, er et ikke brændbart underlag nødvendigt. Gulvpladens størrelse afhænger af brændeovnens størrelse og skal minimum dække 30 cm foran brændeovnen og 15 cm til hver side. Aduro har et bredt udvalg af guldplader. Læs mere her.

Glasgulvplade

Vi anbefaler, at man fuger med en smal og transparent silikonefuge mellem glas og gulv. På denne måde undgår man, at urenheder kommer ind under glaspladen.

Tilslutning til muret skorsten

Hvis brændeovnen skal tilsluttes en muret skorsten benyttes bagudgangen eller et buet røgrør via topafgangen. Til Aduro brændeovne anvendes et røgrør med en diameter på 150 mm. Efter opmåling laves hul i skorstenen, hvor murbøsningen placeres og mures tæt med pejsemørtel. Herefter placeres brændeovnen, og røgrøret sættes på plads. Der lægges en tynd pakning mellem røgrør og murbøsning for at tætne samlingerne. Røgrøret skal gå 5-10 cm ind i murbøsningen, men må ikke gå ind og blokere for åbningen i skorstenen.

Læs eventuelt mere om de danske regler i Bygningsreglement for småhuse udgivet af Byggestyrelsen.

Skorstenens funktion og betydning

Du kan læse mere om skorstenens funktion og betydning, samt betydningen af ordentligt skorstenstræk her.

Vidste du...

at det er muligt at øge virkningsgraden med 5-7%, hvis du vælger topafgang og forlænger med en meter uisoleret røgrør. Herved beholder du varmen i rummet istedet for at lede den væk i skorstenen.