Konvektionsovne

Der findes to typer af brændeovne: strålevarmeovne og konvektionsovne. Strålevarmeovne afgiver kraftig varme omkring ovnen i modsætning til konvektionsovne, der fordeler varmen via luftcirkulation. Alle Aduro-ovne er konvektionsovne, det vil sige, at de har en inderovn og en ydre skal. Herimellem trækkes kold luft ind forneden, som bliver opvarmet i brændkammeret for til sidst at blive sendt ud for oven som varm luft. Herved opstår der en bedre luftcirkulation i rummet samt en jævn og behagelig varmefordeling. Den ydre skal på konvektionsovnen bliver ikke så varm, hvilket betyder, at ovnen kan placeres tættere ved brandbare materialer. De fleste Aduro ovne kan placeres mellem 25 og 30 cm fra brandbare materialer. I brugsvejledningen og på typeskiltet bag på ovnen står der, hvilke afstandskrav der skal overholdes ved montering.

Langt de fleste moderne brændeovne er i dag opbygget efter konvektionsprincippet.

Konvektionsvarme
Strålevarme