Isoleringsstenene (vermiculitepladerne) i brændkammeret er knækket?

De ”gule plader” (vermiculitepladerne) i brændkammeret slides naturligt og skal udskiftes, når der kommer revner på mere end 5 mm i diameter. Det har ingen betydning for brændeovnens isoleringsevne at stenene knækker eller slår revner, så længe revnen ikke er mere end 5 mm bred.


Pladernes holdbarhed afhænger af, hvor meget og hvor kraftigt ovnen bliver brugt. Du kan selv udskifte pladerne, som fås i færdige sæt. Sættene kan købes via vores forhandlere eller via vores webshop www.aduroshop.dk.

Du kan også købe hele plader, så du selv kan kopiere de slidte plader. Spørg vores forhandlere.


Min brændeovn ”tikker”. Hvorfor?

Det er ikke ualmindeligt, at brændeovnen ”tikker”. Brændeovne der er produceret af pladejern ”tikker” jævnligt under opvarmning og nedkøling. Lyden kommer fra de spændinger der er i pladejernet i forbindelse med svejsningen af brændeovnen. Mange oplever dog denne ”tikken” som en del af hyggen ved at have brændeovn. Spændingerne aftager med tiden og kan minimeres ved at fyre godt op i brændeovnen nogle gange.


Hvorfor bliver glasset sodet eller hvidt og hvordan rengør jeg glasset?

Vådt træ, dårligt skorstenstræk og forbrænding ved for lav temperatur kan give sodpletter på glasset. De fjernes dog let med en fugtig klud, som du dypper i kold aske fra ovnen og gnider på det tilsodede glas.
 
Der findes også rengøringsmidler, der er specielt egnet til at fjerne sod fra ruden, fx Aduro glasrens eller Aduro Easy Clean svampen der kan benyttes igen og igen.
Se film omkring Aduro Easy Clean her.

Hvis glasset bliver HVIDT, er det et tegn på, at glasset ikke bliver rengjort løbende og/eller at man afbrænder
•    Reklamer, mælkekartonner m.v.
•    Trykimprægneret træ, spånplader m.v.
•    Ikke godkendt brændsel, såsom energikoks, kul m.v.

Dette bevirker, at der ved meget høje temperaturer frigives kemikalier, som desværre sætter sig på glasset som en hvid hinde, der ikke kan fjernes.


Pakningen ved dør/glas har løsnet sig?

Med tiden bliver pakningerne ved glas og låge hårde og slidte, hvilket kan betyde, at de løsner sig og falder af. Pakningerne kan dog med fordel vedligeholdes ved at ”trykke” på pakningen eksempelvis i lågen. Herved blødgøres pakningen, hvilket forlænger levetiden og lågen forbliver tæt.
Pakningerne skal derfor løbende efterses. Er de utætte, skal de skiftes. Pakningssættene kan købes via vores forhandlere eller via vores webshop www.aduroshop.dk.

HUSK: at rengøre glas og låge for snavs og sod inden nye pakninger monteres. Pakningen i lågen kan med fordel monteres med varmebestandig lim. Spørg hos vores forhandlere.


Kan brændeovnen ruste?

Brændeovnens overflade er malet med en varmebestandig Senotherm® maling, der ved korrekt opbevaring og installation ikke bliver udsat for rustangreb.
Hvis din brændeovn ruster, er den blevet udsat for fugt fx fra kondens fra skorstenen. Rusten kan også opstå, hvis alle spjæld er lukket. Herved vil luften i brændkammeret stå stille/være kølig hvilket kan skabe kondens på brændeovnens overflade. Dette ses særligt i sommerhuse, hvor brændeovnen i perioder ikke benyttes. Husk derfor at åbne brændeovnens spjæld en smule, så luften kan cirkulere og skabe gennemtræk.
Vi anbefaler, at brændeovnen også bliver brugt i varme perioder, så skorsten og brændeovn gennemvarmes, hvilket minimerer risikoen for kondens og rustangreb.

HUSK:
brændeovnen må ikke rengøres med vand. Brug ikke sprit eller andre opløsningsmidler, da dette vil fjerne malingen. Vi anbefaler en tør klud til aftørring af brændeovnen.


Kan ridser, slag og slitage udbedres?

Får brændeovnen en ridse, et slag eller bliver overfladen på brændeovnen slidt ned, kan den let efterbehandles/opfriskes med den originale Senotherm® lak på spraydåse. Senotherm lakken er en varmebestandig maling, der er utrolig let at arbejde med. Den fås i både sort, sort metallic og grå hos din lokale forhandler.

Bemærk: al vedligeholdelse af brændeovnen bør kun ske, når den er kold.

Vejledning til lakering: 
1.    Overfladen slibes forsigtigt med fint sandpapir (korn 280-320)
2.    Overfladen støves af med en tør klud
3.    Dæk glas og greb af, så det ikke tager farve
4.    Spraydåsen rystes rigtig godt
5.    Ovnen lakeres på 20-30 cm afstand. Giv hellere to tynde lag end et tykt.
6.    Ovnen er som ny


Hvorfor kommer der aske og røg ud, når lågen åbnes?

Brændeovnen er beregnet til intermitterende forbrænding. Det betyder, at brændeovnen brænder rigtigt med en lille brændemængde, der typisk varer 1-2 timer  (der kan gå op til 4-5 timer), at der er rigelig lufttilførsel, så længe der frigives røggasser, samt at der brændes ned til glødelag før der igen påfyldes brænde.
 
Hvis lågen åbnes, mens der er synlige flammer, lukkes der en stor mængde kold luft ind i brændkammeret, hvilket kan resultere i, at asken hvirvles op og røggener opleves. Vent derfor altid med at påfylde brænde til der er glødelag og ingen synlige flammer.

Hvis der nu alligevel er behov for at åbne lågen, inden der er glødelag, kan lågen åbnes ca. 1-2 cm i 10-20 sekunder eller primærspjældet i ca. 1-2 min. Dette vil resultere i øget træk gennem ovnen og hermed reducere risikoen for flyvaske og røggener.

Skorstenen kan også være synderen
Hvis der ikke er tilstrækkeligt træk i skorstenen (lavt skorstenstræk), vil røgen altid finde den nemmeste vej ud, fx gennem lågen eller ved røgstudsen.

Vær opmærksom på, at det lave skorstenstræk ofte ses ved tætte huse, kraftige emhætter og ventilationsanlæg der kan skabe undertryk i rummet omkring brændeovnen. Dette kan give røggener og dårlig forbrænding. I disse tilfælde vil det være nødvendigt at åbne et vindue for at tilføre luft til forbrændingen og dermed udligne undertrykket.

Læs mere om skorstenens betydning for brændeovnen under menupunktet ”Skorsten”.


Kan der fyres natten over?

Nej, det kan der ikke!
At fyre ”natten over” er en af de største misforståelser der er forbundet ved fyring i brændeovne. Hvis man påfylder store mængder træ eller briketter sidst på aftenen samtidig med at man skruer ned for lufttilførslen, bliver forbrændingen ikke korrekt og fuldstændig. Røggasserne vil ikke blive afbrændt korrekt (= røglugt), idet gasserne ikke bliver ført korrekt op gennem skorstenen, da forbrændingstemperaturen er for lav. Gasserne vil kondensere i skorstenen og sætte sig som sod/løbesod der med tiden kan forårsage skorstensbrand.


Hvad er Aduro-tronic automatik?

Med Aduro-tronic får du enkel betjening, mindre brændeforbrug og miljøvenlig forbrænding. Du skal blot lægge tørt træ i ovnen og med et enkelt træk aktivere automatikken. Derefter regulerer den automatisk forbrændingsluften og sikrer, at du får en optimal forbrædning

Med Aduro-tronic får du:
•    Enkel betjening
•    Op til 40% mindre brændeforbrug*
•    En ren og miljøvenlig forbrænding
•    Færre partikler, mindre ressourceforbrug
•    En enkel løsning til stor glæde

* Besparelse ved brug af automatikken afhænger af, hvor god du er til at betjene din brændeovn.

Alle Aduro brændeovne er udstyret med Aduro-tronic som standard.
Se film om automatikkens funktion her.


Der er ikke nok træk i skorstenen, så brændeovnen brænder ikke korrekt. Hvad kan jeg gøre?

Oplever du dårlig forbrænding og skorstenstræk, kan årsagen være:
•    At skorstenen er for lav (dvs. ikke kommer over rygningen på huset)
•    At huset ligger i læ af høje træer eller huse
•    At skorstenen er utæt (den trækker falsk luft ind eksempelvis ved   
     manglende fuger eller dårlig isolering)
•    At der er undertryk i huset (pga. emhætte/ventilationsanlæg, så
     brændeovnen ikke får nok luft)
•    At huset simpelthen er for godt isoleret, så brændeovnen ikke modtager
      luft nok til forbrændingen.

Et dårligt skorstenstræk kan i nogle tilfælde forbedres ved en højere røggastemperatur, så korrekt optænding er meget vigtig. F.eks. vil tørt træ give bedre forbrænding og en højere temperatur i ovnen, hvilket vil øge trækket i skorstenen. Modsat kan fugtigt brænde forværre skorstenstrækket, da temperaturen i ovnen bliver lavere, hvilket giver mindre opdrift i skorstenen. Vi anbefaler at bruge kløvet birke- eller bøgetræ med en fugtighed på max. 18%.

Udebliver effekten ved korrekt fyring, kan et bedre skorstenstræk skabes ved at:
•    Forlænge højden på skorstenen
•    Montere en ”aspirotor” - en roterende skorstenshætte som øger trækket
     markant og minimerer risikoen for røgnedslag
•    Montere en røgsuger på skorstenen
•    Sikre skorstenen mod utætheder ved f.eks. remselem, samlinger og evt.
     mangelfuld isolering

Tag eventuel en dialog med skorstensfejeren og lad skorstensfejeren vurdere dette.

Aduro Flow Kit til Aduro 9 serien

Vi har udviklet et specielt kit til Aduro 9 serien, som vi kalder Aduro 9 Flow. Med dette kit kan man simpelt justere ovnen til at give en højere røgtemperatur, hvilket vil give forbedret skorstenstræk. Se mere her.

Få optimalt træk i skorstenen med Aduro DraftOptimizer. Læs mere her


Min brændeovn "hyler". Hvad gør jeg?

Hvis din brændeovn "hyler", kan det som regel afhjælpes ved, at man flytter den bagerste isoleringssten 2 mm til siden og/eller op. Det kan også være et tegn på, at trækket i skorstenen er for højt i forhold til det anbefalede. Hvis dette er tilfældet, anbefaler vi at montere et spjæld i skorsten eller røgrør.