Aduro-tronic automatik

Minimal indsats - forbedret forbrænding

For at opnå en god forbrænding skal luften til brændkammeret styres meget præcist (ca. hvert ½ minut), hver gang der lægges træ i brændeovnen, men i praksis er det svært at overvåge forbrændingen så nøje manuelt. Med den patenterede Aduro-tronic automatik sker reguleringen af den primære lufttilførsel automatisk, så du slipper for at regulere forbrændingen manuelt. Du skal blot lægge tørt træ i ovnen, tænde op og aktivere automatikken. Dette betyder mindre arbejde, mindre brændeforbrug, samt forbedring af forbrændingen. Tests har vist, at en Aduro 1 med fejljusteret spjæld (åbent primærspjæld) bruger 40 % mere træ end samme ovn med Aduro-tronic.

Forbedret brændstoføkonomi og forbrænding

Målinger foretaget af DMU (nu DCE) i villakvarterer viser, at en del brændeovne ikke betjenes rigtigt og derved udleder en større mængde partikler i røgen. En brændeovn, der betjenes forkert, har også et væsentligt større forbrug af træ.

Fordele ved Aduro-tronic

  • Større betjeningskomfort – brændeovnen regulerer selv primærluften
  • Mere varme for pengene – læs mere i testen herunder
  • Optimeret forbrænding – færre partikler, mindre ressourceforbrug
  • En enkel løsning til stor glæde

Samtlige Aduro brændeovne og hybridovne er udstyret med Aduro-tronic som standard.

Hvor stor betydning har Aduro-tronic?

Svaret afhænger af, hvor godt du bruger din brændeovn, samt hvor ofte du regulerer luften. Hvis du anvender din brændeovn korrekt – dvs. at bruge spjældet rigtigt ved at justere luften ca. hvert halve minut i løbet af de første 6 minutter efter hver påfyldning – vil du spare 0 %. Anvender du derimod din brændeovn med primærspjældet helt åbent under hele fyringen, vil du kunne opnå en besparelse på 40 % med Aduro-tronic. Derfor ligger besparelsen på op til 40 % alt efter, hvor ofte og hvor godt du regulerer spjældet.

For at undersøge effekten af Aduro-tronic automatikken har vi foretaget en sammenlignende test af to brændeovne både i egne laboratorier samt på Teknologisk Institut. Begge brændeovne er af modellen Aduro 1 - den ene uden Aduro-tronic, den anden med Aduro-tronic. Testen viste tydeligt, at en Aduro 1 med fejljusteret spjæld (åbent primærspjæld) bruger 40 % mere træ end samme ovn med Aduro-tronic. Samtidig er partikelforureningen ca. 3-5 gange højere pr. kilo træ (læs hele testen nedenfor).

Test af Aduro-tronic

Formålet med testen var at påvise, hvor stor en indvirkning Aduro-Tronic automatikken har på forbrændingen, forbruget af brændsel samt på partikeludledningen, og om der derigennem kunne opnås en renere og dermed mindre miljøbelastende forbrænding. 

Testen foregik på samme måde for begge ovne og strakte sig over en måned, hvor begge brændeovne brændte 7 timer dagligt i 4 dage om ugen. Begge brændeovne blev hver morgen tændt op som anvist i betjeningsvejledningen, og så snart der var blevet dannet et solidt glødelag i bunden af ovnen, blev der indfyret på ny. Testen er således lavet ud fra den præmis, at man ikke rører/betjener brændeovnen imellem indfyringen af brænde. 

På brændeovnen uden automatik blev opstartsspjældet åbnet, og det forblev åbent under hele testen (dvs. brændeovnen blev ikke betjent - og dermed ikke betjent helt korrekt), og på modellen med Aduro-tronic blev automatikken aktiveret. 

Testens resultater

Efter at have gennemført denne test er det Aduros konklusion, at en Aduro 1 brændeovn med Aduro-tronic automatik har en bedre og renere forbrænding end en Aduro 1 uden Aduro-tronic. 

Mængden af træ, der blev brugt under testen, blev omregnet til en almindelig fyringssæson på 5 måneder (dvs. ganget med 5). 

Af dette regnestykke fremgår det, at der bruges 728 kg træ i brændeovnen uden Aduro-tronic, mens der kun bruges 416 kg træ til brændeovnen med Aduro-tronic i én fyringssæson. En brændeovn med Aduro-tronic brænder således ca. 40 % mindre træ af i timen sammenlignet med en brændeovn uden Aduro-tronic med forkert indstillet spjæld.

Betjener man sin brændeovn manuelt og samtidig helt perfekt, hvilket vil indebære en betjening af spjældet ca. hvert ½ minut de første 6 minutter efter hver indfyring, vil besparelsen dog være 0%. Derfor ligger besparelsen i intervallet op til 40 %, afhængigt af hvor ofte og godt man regulerer sine spjæld. Erfaringer fra kundeanalyser og undersøgelser fra DMU viser, at mange forbrugere ikke betjener deres ovn helt perfekt - og at det er vanskeligt i praksis at lave samme resultater som i testlaboratoriet. 

Ved Teknologisk Institut har vi testet vores brændeovne under forskellige forhold og påvist, at en brændeovn, der betjenes rigtigt med Aduro-tronic, udleder mellem 1/3 og 1/5 antal partikler pr. time i forhold til udslippet ved fyring i samme svanemærkede brændeovn uden automatik, som brænder med konstant åbent opstartsspjæld. 

For at opnå en god forbrænding skal luften til brændkammeret styres meget præcist (ca. hvert ½ minut), hver gang der lægges træ i brændeovnen. Med Aduro-tronic automatikken sker reguleringen af primærluften automatisk, og du behøver derfor ikke styre forbrændingen manuelt. Det betyder mindre arbejde og bedre forbrænding.

TOP