Reklamationsret Aduro Hybrid og Aduro pilleovne

Tillykke med din nye Aduro Hybrid/pilleovn!

2 års reklamationsret

I henhold til købeloven gælder reklamationsretten i to år fra købsdato af ovnen*. Købskvittering med dato gælder som bevis.

For alle pilleovne gælder det, at det kan være nødvendigt at justere forbrændingsluften og sneglehastigheden for at optimere funktionen og for at opnå en effektiv og ren forbrænding. Aduro og vores servicepartnere kan overvåge og justere din hybridovn på Aduro Cloud. Dette er dog kun muligt, hvis ovnen er forbundet til clouden via wi-fi. Dette sker i forbindelse med opsætning af Aduro Hybrid-/Aduro Pellet Stove appen.

Oplever du problemer med at få ovnen online, kan det skyldes dit lokale wi-fi-netværk, din router eller opsætningen på din smartphone/tablet. Du kan finde vejledning til wi-fi i vores kundeservicecenter.

Det er et krav, at ovnen er online, hvis du ønsker at oprette en reklamation vedrørende forbrænding og funktion, men det er ikke Aduros ansvar at sikre forbindelse. Du kan købe et servicebesøg for at få ovnen online hos en af vores servicepartnere.

Reklamationsretten dækker ikke:

  1. Skader forårsaget af forkert installation og brug af ovnen, som fx overophedning samt manglende vedligeholdelse af ovnen (herunder de obligatoriske servicebesøg). 
  2. Løsdele og sliddele (ildfaste sten, glas, pakninger, skinner, malede overflader, el-tænder, sensorer/kontakter, brændehule og støbejernsrist/brænder), da de slides ved almindelig brug. Disse dele kan købes i vores webshop.
  3. Skader som følge af elektrisk overspænding, (kondens)vand i og omkring skorstenen, for højt eller lavt skorstenstræk og manglende vedligeholdelse/rengøring af skorsten/røgrør/installationen.
  4. Skader på ovnen opstået ved ydre påvirkninger eller skader forårsaget af ovnen på andre genstande.

LÆS MERE HER

*Vær opmærksom på, at reklamationsretten gælder i henhold til købeloven i det land, hvor ovnen er købt. Flyttes ovnen til et andet land eller område langt væk fra den forhandler, ovnen er købt hos (fx ud på en ø), er du ikke garanteret servicemuligheder på ovnen. Ovnen bør altid købes i det land og det område, hvor ovnen skal monteres.