Prøvningsattest

I forbindelse med indførelsen af den danske Brændeovnsbekendtgørelse er det pr. 1. juni 2008 et krav, at der med brændeovnen medfølger en prøvningsattest. Prøvningsattesten er vedlagt brugsvejledningen i ovnen og skal opbevares af ejeren og følge ovnen i dens levetid.

Nedenstående prøvningsattester for de enkelte ovne dokumenterer, at den nye brændeovnsbekendtgørelses emissionskrav er opfyldt. Når din ovn tilsluttes, skal skorstensfejeren skrive attesten under, når han godkender installationen.