Skorstenens funktion og betydning for brændeovnen

Skorstenens primære funktion er, at lede røgen væk fra brændeovnen og ud af huset. Dette er dog ikke skorstenens eneste funktion, da den også skal:

 • sikre, at der trækkes nok luft ind i brændeovnen, så ilden brænder rent.
 • lede røgen væk, således der ikke opstår gener for omgivelserne.
 • Betydning
 • Vigtig information
 • Placering
 • Skorstenstræk

Skorstenens betydning for brændeovnen

For at en brændeovn kan fungere perfekt skal der være et tilstrækkeligt træk i skorstenen. Skorstenen er brændeovnens motor, der driver forbrændingen og uden en velfungerende skorsten med korrekt træk, brænder brændeovnen ikke ordentligt. Dette kan bl.a. give anledning til problemer med optænding, røg i stuen, dårlig forbrænding og røgvikling til gener for nabolaget.

Det er varmen i røgen, der skaber skorstenstrækket. Trækket opstår på grund af temperaturforskellen mellem luften/røgen inde i skorstenen og temperaturen udenfor. Herved dannes en opadgående luftstrømning, der forstærkes jo højere skorstenen er og jo bedre skorstenen er isoleret. Stålskorstene er derfor normalt bedre end murede skorstene, idet de hurtigere og nemmere varmes op samt bedre holder på varmen pga. af god isolering.

Det ideelle skorstenstræk ligger mellem 12-15 Pascal, Pa, men varierer naturligt i løbet af året fra højest om vinteren til lavest i sommer månederne.

Samarbejdet mellem brændeovn og skorsten er således afhængig af et korrekt skorstenstræk. Denne faktor er væsentlig, når placering af brændeovnen og især skorstenshøjden skal vurderes. Omkringliggende høje træer, bygninger og husets placering (højt/lavt) stiller krav til ”højden” af skorstenen. Vinden udenfor spiller også en rolle, da den kan forstærke eller reducere trækket alt efter lokale forhold, så her er højden på skorstenen også afgørende.

En anden og ny væsentlig faktor der skal tages hensyn til er husets tilstand.

Huse isoleres/tætnes oftere i dag end for 10 år siden. Der bygges lavenergihuse med genvexsystemer og store emhætter og disse faktorer bevirker ofte, at der er kamp om luften i huset. Dette resulterer ofte i, at brændeovnen taber ”pusten”. Her anbefaler vi Aduro brændeovne med air-tilslutning (ekstern lufttilførsel).

En god skorsten er altså en forudsætning for, at brændeovnen fungerer tilfredsstillende.

Vigtig information fra 26. januar 2015

Fra 26. januar 2015 indføres der minimumskrav til skorstenshøjder for nye skorstene (Gælder alle nye installationer fra 26.01.2015)

Taghældning under 20 grader

Skorstensudmundingen skal mindst være 40 cm over tagrygningen eller mindst 1 meter fra tagfladen.

Taghældning over 20 grader

Skorstensudmundingen skal mindst være 40 cm over tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,30 meter.

OBS. Derudover skal alle nye skorstene rage mindst 1 meter over overkanten til ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter.

Taghældning under 20 grader

Taghældning fra 0 til og med 20 grader

Taghældning over 20 grader

Taghældning over 20 grader.

Placeringens betydning for skorstenstrækket

Skorstenens placering på taget er afgørende for skorstenstrækket. Herunder kan du se en illustration over de tre zoner, hvor skorstenen kan være placeret, og de tre zoners betydning.

Zone 1

I zone 1 kan du være forholdsvis sikker på, at skorstenstrækket er godt. Trækket vil dog blive påvirket af store træer og andre bygninger tæt på skorstenen.

Zone 2

I zone 2 kan du opleve, at skorstenstrækket ikke er godt i perioder. Trækket vil specielt blive påvirket af vindretningen, mens store træer og andre bygninger tæt på skorstenen også kan påvirke trækket.
Aduro anbefaler: Oplever du vanskeligheder i zone 2, kan det afhjælpes ved at forlænge skorstenen, så den kommer i zone 1, eller montere en Aduro DraftOptimizer.

Zone 3

I zone 3 vil du opleve, at skorstenstrække ofte ikke er godt.
Aduro anbefaler: For at undgå vanskeligheder når skorstenen er placeret i zone 3 bør du montere en  Aduro DraftOptimizer allerede ved installation.

Skorstenens træk og dets betydning

Trækket i skorstenen har stor betydning for brændeovnens funktion på flere måder.

Årsager til dårligt skorstenstræk

Der kan være flere forskellige årsager til dårligt træk i skorstenen, men herunder har vi listet nogle af de hyppigste:

 • Skorstenen er for lav og kommer dermed ikke over rygningen (se fanen "Placering" for tegning)
 • Huset ligger i læ af høje træer eller huse
 • Skorstenen er utæt og trækker falsk luft ind (eksempelvis ved manglede fuger eller dårlig isolering)
 • Der er undertryk i huset, så brændeovnen ikke får nok luft (pga. emhætte/ventilationsanlæg)
 • Huset er simpelthen for godt isoleret, så brændeovnen ikke modtager luft nok til forbrændingen

Forbedring af dårligt skorstenstræk

Et dårligt skorstenstræk kan i nogle tilfælde forbedres ved en højere røggastemperatur, så korrekt optænding er meget vigtig. F.eks. vil tørt træ give bedre forbrænding og en højere temperatur i ovnen, hvilket vil øge trækket i skorstenen. Modsat kan fugtigt brænde forværre skorstenstrækket, da temperaturen i ovnen bliver lavere, hvilket giver mindre opdrift i skorstenen. Vi anbefaler at bruge kløvet birke- eller bøgetræ med en fugtighed på max 18%.

Udebliver effekten ved korrekt fyring, kan et bedre skorstenstræk skabes ved at:

 • Forlænge højden på skorstenen
 • Montere en ”aspirotor” - en roterende skorstenshætte som øger trækket markant og minimerer risikoen for røgnedslag
 • Montere en røgsuger på skorstenen – eksempelvis Aduro DraftOptimizer
 • Sikre skorstenen for utætheder ved f.eks. rense-lem, samlinger og evt. mangelfuld isolering

Tag eventuel en dialog med skorstensfejeren og lad skorstensfejeren vurdere dette.