Sådan får du succes med din Aduro Hybridovn

Her på siden finder du svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål angående Aduro Hybrid. Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, har vi samlet alle svarene i vores nye kundeserviceunivers Aduro Kundeservice

Gå til Aduro Kundeservice
 

 • FAQ
 • Aduro Hybrid app
 • Tilslutning til wifi
 • Første opstart

Hvordan fyldes piller på Aduro Hybrid?

Indsæt den medfølgende tragt i pillesiloens åbning og understøt den med hybridovnens låge. Herefter fyldes ovnen med piller.

Aduro Hybrid har en integreret pillesilo med plads til 15 kg træpiller. Klik på billedet til højre for at se, hvordan du påfylder piller med den medfølgende tragt.

Kan Aduro H1 brænde 24/7?

Svaret er JA. Det kræver blot lidt rengøring. Hvis du gerne vil bruge pillefunktionen mange dage i træk, er det nødvendigt at skrabe slagger og aske ud fra brændehulen undervejs. Vi anbefaler altid at rengøre ovnen, når den er kold, men rengøring af brændehulen kan altså foretages når ovnen er i drift. I denne film viser vi hvordan (minut 8:00-8:25). Intervallet for rengøring er i høj grad påvirket af pillekvaliteten. Derfor er det vigtigt, at du kun bruger godkendte træpiller, da nogle pilletyper giver mere slagger og aske end andre. 

Vi anbefaler rengøring af ovnen, hvor du hurtigt skraber asken ud af hulen (tager 1-2 minutter) for hver 13 kg brændte piller (1 silo kapacitet). Dette er omtrent det samme som 8 timer i drift på varmeniveau 3, 12-14 timer på niveau 2 og 20-24 timer på niveau 1.

Hvordan sikres korrekt skorstenstræk med Aduro DraftOptimizer?

Pilleforbrænding kræver et stabilt skorstenstræk. Særligt ved fjernbetjent optænding væk fra hjemmet er det vigtigt at sikre et jævnt og konstant skorstenstræk, da du ikke har mulighed for at observere og gribe ind.

Aduro DraftOptimizer, er en røgsuger, der skaber et stabilt og godt skorstenstræk. Se mere info her.

Når du bruger Aduro Hybrid ovnen med Aduro DraftOptimizer (ADO), har du to muligheder:

 1. Du kan bruge ADO manuelt – enten med det medfølgende potentiometer/ regulering eller med en fjernbetjening. Vær opmærksom på, at du skal anvende samme indstilling hver gang.
 2. Du kan lade Aduro Hybrid ovnen styre ADO.

Hvis du vælger løsning 2, vil Aduro Hybrid ovnen starte ADO, når ovnen er i pillemode. Hvis du skifter fra piller til træ, vil ovnen holde ADO i gang, så længe røgtemperaturen er over 50 grader.

Hvis du vil have hjælp fra ADO til at tænde brændestykker, kan du sætte ovnen i pillemode i et minut og derefter stoppe den. Herefter vil ADO starte i 5 minutter.

Hvordan virker hybridovnens rumtemperaturregulering?

Ovnen tilpasser sig varmeniveau 1, 2 og 3 og tilpasser sig varmeniveauet hvert 10. minut alt afhængig af den ønskede rumtemperatur. Hvis temperaturen er mere end 0,5 grad større eller mindre end den ønskede rumtemperatur, så vil varmeniveauet automatisk reguleres, indtil den temperatur man ønsker opnås (maksimalt et niveau ad gangen). Herunder uddybende forklaring: 

 1. Hvis ovnen ikke er i drift og den valgte rumtemperatur er højere end den aktuelle temperatur i rummet startes ovnen. Ovnen starter optændingsprogrammet og det gør den på varme niveau 3 indtil minimum røgtemperatur (90 grader) for varmeniveau 1 er opnået. Gå til punkt 3 for mere info.
 2. Hvis ovnen er i drift og man bruger rumtemperaturregulering på sin app og røgtemperaturen har været større end minimum røgtemperatur (90 grader) for varme niveau 1, så optælles tiden hvor rumtemperatur enten er mere end 0,5 grad for lav eller for høj. Gå til punkt 3 for mere info.
 3. Hvis rumtemperaturen er mere end 0,5 grad under ønsket rumtemperatur, går ovnen automatisk et driftstrin (Varmeniveau) op efter få sekunder ved første niveauskift. Hvis tiden med for lav rumtemperatur herefter fortsætter og overstiger 10 minutters varighed, vil kontrolstyringen øge med endnu et driftstrin op, dvs. fra niveau 2 til niveau 3.
  Hvis rumtemperaturen er mere end 0,5 grad højere end den ønskede rumtemperatur, reduceres varmeniveauet med det samme et driftstrin ned. Fortsætter rumtemperaturen med at være mere end 0,5 grad for høj i mere end 10 minutter, skifter styringen endnu et varmeniveau ned, dvs. fra niveau 3 til niveau 2 eller fra niveau 2 til niveau 1.
 4. Hvis rumtemperaturen er mere end 1 grad over ønsket rumtemperatur, og ovnen har kørt i trin 1 i mindst ti minutter, stopper ovnen og går til tilstanden "Temperatur opnået".

Ovnen skifter dog kun varmeniveauet en gang ”omgående” – herefter sker alle skift med minimum 10 minutters interval.

Hvorfor slukker pillefunktionen nogle gange først ved 300°+ røgtemperatur, når der i vejledningen står den slukker ved 280°?

Når røgtemperaturen når de cirka 280°, så slukker pillefunktionen. Denne slukningsproces varer 5 min, hvor sneglene skal renses for de resterende piller. Blæseren vil køre på max og temperaturen vil stige yderligere i løbet af disse 5 min, så derfor kan ovnen godt komme op på de 300°+ før den egentlige pillefunktion slukker.

Hvad er den optimale røgtemperatur ved de 3 forskellige varmeniveauer?

Det afhænger af ovnens indstillinger og skorstenen, men ved optimal installation vil røgtemperaturen ligge på varmeniveau 1: 130-150, på niveau 2: 180-200 og på niveau 3: 240-265.

 

Hvilke smartphones virker app’en på?

Appen gælder til iOS modeller fra iPhone 6 eller nyere og Android versioner fra 5.1 eller nyere.

 

 

Hvordan virker Aduro Hybrid appen?

Første skærmbillede

 • Driftsstatus: Optænding, Drift, Stoppet, Brændefyring, Slukket, Alarm
 • Varmeniveau: 1,2,3 eller temperatur styring
 • Røgtemperatur
 • CO niveau: Grøn bjælke er OK, hvis niveauet når gult niveau sænker Hybridovnen varmeniveau til 1, nås rødt niveau slukkes ovnen.
 • App versions nummer
 • Setup knap: her skiftes mellem varmeniveau og rum temperatur styring. Blinker denne knap grøn er pillefunktionen startet – men ovnen venter på at røgtemperaturen når ned på 100 grader. Når røgtemperatur er maksimalt 100 grader starter pille funktionen.

Andet skærmbillede

 • Ved tryk skiftes mellem varmeniveau og rumtemperatur styring.

Tredje skærmbillede

 • Knap til start/sluk
 • Sprogvalg og guide for setup (skal du ud af guide lukkes app ned og startes op igen)

Hvordan virker urstyring/ugeprogram?

Urstyring/ugeprogram gør det muligt at planlægge, hvordan ovnen skal køre i løbet af ugen. Når du går ind i indstillinger, åbner et nyt vindue op, hvor du kan indstille varmeniveau, ønsket rumtemperatur og urstyring. Tryk på urstyring, hvorefter du kommer ind i en tidstabel, hvor du kan programmere, hvordan ovnen skal arbejde i løbet af ugen.

Du kan se, om urstyring er aktiveret, ved at se på det runde ”tænd”-logo over det danske flag. Når dette logo siger "sluk", betyder det, at urstyringen er aktiveret.

Det er vigtigt, at du på forsiden af appen kan se et logo af et ur (under billedet af ovnen), da dette betyder, at urstyring er aktiv, og at ovnen er programmeret til at følge urstyring.

Billedet til højre illustrerer, hvordan det ser ud, når du vælger urstyring. Til at begynde med vil alle dage og tidspunkter være markeret med grønt. I toppen er der fem ikoner, vi forklarer herunder:

Det røde ikon er ”off knappen”, som du benytter, hvis ovnen skal være slukket på specifikke tidspunkter. Du kan markere de dage/tidspunkter på dagen, hvor du ønsker, at ovnen skal være slukket med rødt.

Det blå ikon er rumtemperaturen. De dage hvor du ønsker en bestemt rumtemperatur, bruger du den blå til at markere det på tabellen. Urstyringen indstiller sig efter den temperatur, du har opsat i appen. Det grønne ikon er varmeniveauet, dvs. de 3 styrkeniveauer, som vi tilbyder i appen. Ligesom med ønsket rumtemperatur kan urstyringen huske det varme niveau som er indstillet. Det er hermed det niveau, du får ved de tidspunkter, som du markerer med grøn farve.

Ikonet med de to pile er ”Restart knappen”, som husker og genstarter ens tabel til det oprindelige. Ikonet med en disk/drev er gemme funktionen, dvs., når du har valgt din plan, skal du huske at trykke på dette ikon.

Eksempel på hvordan tidsstyring virker

Du kan indstille ovnen, så du fx fra kl. 00.00-12.00 har 25° rumtemperatur. Fra klokken 12.00 kører du videre på det valgte varmeniveau. Se billedet herunder. Du kan imidlertid ikke fortælle ovnen, at du fra 00.00 til 12.00 vil have 25° rumtemperatur, for så fra klokken 12.00 at indstille den til 20°. Hvis du ønsker ændringer i løbet af en dag, så kan du kun indstille den til at veksle imellem ønsket rumtemperatur og varmeniveaue og ikke fra rumtemperatur til rumtemperatur.

Her finder du en vejledning til, hvordan du forbinder din mobil til hybridovnens wifi modul samt hvordan du forbinder hybridovnen til husets wifi. 

Her finder du en vejledning til de vigtigste funktioner ved Aduro Hybrid, som du bør kende til, for at få det fulde udbytte af ovnen.