Boligkøbere skal udskifte den gamle brændeovn

Fra 1. august 2021 blev nye boligejere forpligtigede til at skrotte eller udskifte den gamle brændeovn fra før 2003 med en ny. Det vedtog Folketinget i en ny lov om miljøbeskyttelse.

Det betyder, at man har pligt til at oplyse, hvorvidt der er en brændeovn fra før 2003, når skødet ved en bolighandel bliver tinglyst. Er det tilfældet, skal brændeovnen være nedlagt eller erstattet med en ny brændeovn senest et år efter ejerskiftet.

En gammel brændeovn udleder op til fem gange så mange partikler som en ny

Baggrunden for lovændringen er et ønske om at forbedre luftkvaliteten og begrænse partikelforureningen fra fyringsanlæg i Danmark:

”Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn. Det er et forsøg på at få nogle af de ældre brændeovne ud og samtidig gøre det overskueligt, for når man er i et boligskifte, skal man alligevel tage stilling til og udskifte en række ting,” siger miljøminister Lea Wermelin.

I 2003 kom der en ny europæisk standard, der skærpede kravene til partikeludledning fra brændeovne. Derfor har man valgt at sætte grænsen ved år 2003.

DAPO bakker op om ejerskifteordningen for brændeovne

Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, DAPO, anerkender, at der er et problem med partikelforureningen fra gamle brændeovne. De bakker derfor op om lovændringen:

”Siden 2005 er der sket en markant teknologisk udvikling, som har gjort danske brændeovne miljømæssigt førende i Europa. En moderne brændeovn udleder i dag 70 % færre partikler, end en moderne brændeovn gjorde i 2005. Derfor vil det have stor miljømæssig effekt at få de ældste brændeovne taget ud af brug”, sagde DAPO’s formand, Carsten Bach, da lovforslaget blev præsenteret.

Takket være produktudviklinger og stramninger på lovgivningsområdet, må en brændeovn i dag kun udlede 4 gram partikler pr. kilo indfyret træ. De teknologiske tiltag i moderne brændeovne har gjort det nemt at fyre rigtigt. F.eks. kan du med automatisk regulering af lufttilførsel sikre dig, at din brændeovn får den helt rigtige lufttilførsel, og den dermed brænder optimalt og udleder færrest muligt partikler.

Sådan tjekker du alderen på din ovn

  1. Mærkat: Produktionsåret står typisk på et mærkat på bagsiden af ovnen. Tommelfingerregel: Er der et mærkat (med eller uden årstal), er ovnen typisk fra 2003 eller senere. Hvis der omvendt ikke er et mærkat, er ovnen fra før 2003.
  2. Intet mærkat eller årstal: Kontakt producenten eller din skorstensfejer, der kan hjælpe med at bestemme alderen.
  3. Hvis der er tvivl om alderen, skal der indhentes en erklæring fra skorstensfejeren. Miljøstyrelsen står for kontrollen.

Alle Aduro og Asgård ovne er produceret efter 2003.

Du kan læse mere om ejerskifteordningen her

Find din nye ovn her

Uanset om du ønsker at fyre med brænde, piller eller begge dele, kan Aduro tilbyde en brugervenlig og moderne ovn, der opfylder dine ønsker og behov. Hvis du er i tvivl om, hvilken type ovn, du skal vælge, så kan du med fordel læse med her. Læs mere om vores hybridovne, pilleovne og brændeovne: 

LÆS MERE OM ADURO BRÆNDEOVNE

Læs mere om Aduro Pilleovne 

Læs mere om Aduro Hybrid

 

Gør det selv eller lad os klare arbejdet

TOP