Book et servicebesøg

Vi anbefaler, at du en gang om året får foretaget et servicebesøg af en autoriseret servicetekniker. Du står dog selv for at dække udgiften hertil.

Servicebesøget omfatter:

  • Gennemgang af ovnens stand
  • Udskiftning af enkeltdele ved behov
  • Grundig rensning


Klik på dette kort for at finde en autoriseret servicepartner tæt på dig:
Obs.: NH Bioservice dækker hele landet.