Book et servicebesøg

Vi anbefaler, at du en gang om året får foretaget et servicebesøg af en autoriseret servicetekniker. Du står dog selv for at dække udgiften hertil. Servicebesøget kan omfatte følgende:

  • Årligt tjek: Rensning og tjek af ovnen, udskiftning af dele, gennemgang af ovnen
  • Udskiftning af elementer/reservedele
  • Generelt tjek af ovnens stand

Vi formidler gerne kontakten til en autoriseret servicetekniker, som du derefter selv laver aftale og afregning med.

Kontakt os på service@aduro.dk, mærk emailen ”servicebesøg”, og skriv pilleovnens model og adresse.