Sådan får du succes med din Aduro Brændeovn

Her på siden finder du svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om Aduro Brændeovne. Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, har vi samlet alle svarene i vores kundeserviceunivers.

GÅ TIL KUNDESERVICEUNIVERSET
 

  • Installation
  • Fyring
  • Vedligeholdelse

Hvilke afstandskrav gælder?

Det er vigtigt, at placeringen af din Aduro brændeovn opfylder de gældende regler og standarder for installation af brændeovne

Står brændeovnen op ad en murstensvæg eller andre ikke brandbare materialer, er der ingen minimumskrav til afstand. Af hensyn til rengøringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften anbefales det dog at holde cirka 5-10 cm afstand til væggen.

Kun når ovnen placeres op ad brændbart materiale, stilles der krav til afstand. Find manualen til din Aduro brændeovn på siden her for at se afstandskravene for din ovn. Tag gerne din forhandler, din kommune eller din skorstensfejer med på råd, hvis du er usikker på kravene. Det er dig og montøren, som er ansvarlige for opstillingen, og at de gældende regler bliver overholdt. Brændeovnen må først tages i brug, når den er godkendt af en skorstensfejer.

Skal jeg have en gulvplade?

For at en brændeovn kan placeres på et brændbart materiale som f.eks. trægulv eller gulvtæppe, er et ikke-brændbart underlag nødvendigt. Gulvpladens størrelse afhænger af brændeovnens størrelse og skal minimum dække 30 cm foran brændeovnen og 15 cm til hver side. Aduro har et bredt udvalg af gulvplader. Læs mere her.

Min brændeovn har både topafgang og bagudgang – hvad skal jeg vælge?

Har du allerede hul i væg eller loft fra en tidligere installation, vil det give god mening at montere din nye ovn til samme udgang så vidt muligt. Har du netop fået din første brændeovn, som har mulighed for både topafgang og bagudgang, kan du læse om fordelene her:

Fordelen ved bagudgang til en muret skorsten er, at røgrøret skjules bag ovnen, da du kun skal bruge en studs bagud. Ved tilslutning med bagudgang står ovnen dermed mere enkel i sit udtryk.

Fordelen ved en lige topafgang er, at brændeovnen ofte vil have et bedre træk og dermed en bedre forbrænding. Vælger du topafgang og forlænger med en meter uisoleret røgrør, er det desuden muligt at øge ovnens virkningsgrad med 5-7%, da du beholder varmen i rummet i stedet for at lede den væk i skorstenen.

Hvordan tilsluttes ovnen til en muret skorsten?

Hvis brændeovnen skal tilsluttes en muret skorsten, benyttes bagudgangen (eller et buet røgrør via topafgangen). Til Aduro brændeovne anvendes et røgrør med en diameter på 150 mm. Passer højden på brændeovnens bagudgang til dit nuværende installationshul, kan du bruge dette, hvis ikke, opmåles til et nyt hul. Derpå laves et nyt hul i skorstenen, hvor murbøsningen placeres og mures tæt med pejsemørtel. Herefter placeres brændeovnen, og røgrøret sættes på plads. Der lægges en tynd pakning mellem røgrør og murbøsning for at tætne samlingerne. Røgrøret skal gå 5-10 cm ind i murbøsningen, men må ikke gå ind og blokere for åbningen i skorstenen.

Ovne beregnet til vægmontering skal monteres på en muret skorsten, der er opbygget med isolerende skorstenselementer. De må ikke monteres direkte på murede skorstene uden isolerende skorstenselementer eller direkte på isolerede skorstenselementer, som vist herunder:

Du kan læse mere om de danske regler i Bygningsreglement for småhuse udgivet af Byggestyrelsen.

Læs også om skorstenens funktion og betydning her.

Kan der tilsluttes flere ovne til samme murede skorsten?

Som udgangspunkt, ja. Du skal dog være opmærksom på de gældende krav og retningslinjer, før du planlægger denne type installation. Om installationen er mulig, vil altid være en vurdering i den konkrete sag. Det er derfor vores anbefaling, at du kontakter din skorstensfejer og installatør for at få deres vurderinger.

Hvilket træ er bedst egnet til fyring?

Vi anbefaler at bruge kløvet birke- eller bøgebrænde, der har været opbevaret mindst 1 år udendørs under tag. Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og dermed afbrænde for hurtigt. Vi har gode erfaringer med brænde fra Dansk Brændesalg.

Træet skal helst fældes om vinteren, for da er fugtigheden i træet lavest. Træet kløves i stykker på ca. 10 cm i ”diameter”. Længden af brændestykket afhænger af størrelsen på brændkammeret i brændeovnen. De fleste nye brændeovne har et brændkammer på 33-40 cm i bredden.

For at opnå den optimale afbrænding må træets fugtighed ikke overstige 18 %, hvilket cirka svarer til et års opbevaring udendørs under tag. Træets fugtighed kan måles ved hjælp af en fugtmåler eller ved at smøre opvaskemiddel i den ene ende af træet og puste i den anden ende. Hvis træet er tørt nok, vil der komme sæbebobler. Følg denne vejledning.

Hvordan tænder jeg op i min brændeovn?

Optændingen er meget afgørende for en hurtig og effektiv start på forbrændingen. Vi har samlet de bedste tips i denne vejledning.

Hvordan fyrer jeg i min brændeovn?

For at få den bedste forbrænding skal du regulere varmeeffekten med brændslet. Små stykker brænde giver kraftigere forbrænding end store stykker brænde. Derudover påvirkes forbrændingen også af mængden af træ i brændkammeret. Til normal brug bør man ikke lægge mere end to stykker træ ind. Hvis du ønsker en høj effekt, kan du lægge mere træ på.

Når du lægger nyt træ på, skal der åbnes for primærspjældet nederst under lågen, indtil ilden har fået rigtigt fat. For at udnytte brændslet optimalt kan du vente med at lægge nyt træ på, indtil glødelaget er så lille, at det er nødvendigt at åbne for primærspjældet i ca. 2 min. for at få ild i de nye brændestykker. 

For at reducere risikoen for at der kommer aske ud af ovnen, når lågen åbnes for indfyring af nyt træ, er det en god ide at åbne primærspjældet nederst under lågen ca. 1 minut før lågen åbnes. Dette resulterer i øget træk gennem ovnen og reducerer risikoen for, at aske drysser ud.

Hvordan forbedrer jeg skorstenstrækket?

Det er nødvendigt at have et korrekt skorstenstræk for at få en optimal forbrænding i ovnen. Trækket skal være ca. 15 pascal.

Skorstenen trækker først optimalt, når den er varm. Derfor kan du prøve at forlænge optændingsfasen, så skorstenen varmes godt igennem. Det gør du ved at bruge masser af optændingspinde samt 1-2 optændingsblokke. Når der er dannet glødelag, fyldes 2-3 stykker tørt, kløvet brænde på.

Skorstenstrækket kan også forbedres med en mere permanent løsning ved at installere røgsugeren Aduro DraftOptimizer.

Hvis skorstenen er for lav, utæt eller mangelfuldt isoleret, kan der opstå problemer med skorstenstrækket. Her er det nødvendigt at reparere nuværende skorsten eller installere en ny skorsten (lad skorstensfejeren vurdere dette). Læs mere om skorstenens betydning her.

Hvornår skal pakningerne skiftes?

Med tiden bliver pakningerne slidte, og de bør derfor efterses regelmæssigt. Er de utætte, bør de skiftes, da det er væsentligt, at ovnen er tæt. Tjek også løbende, at pakningerne sidder korrekt, så der ikke trænger røg ud af ovnen.

Hvordan fjerner jeg sod på glasset?

Vådt træ, dårligt træk i skorstenen og forkert betjening af brændeovnen kan give sodpletter på ruden. De fjernes dog let med en fugtig klud, som du dypper i kold aske fra ovnen og gnider på det tilsodede glas. Der findes også rengøringsprodukter, der er specielt egnet til at fjerne sod fra ruden, fx Aduro Easy Clean svampen. Svampen hverken ridser eller ødelægger glassets overflade og kan bruges flere gange. Det er ikke nødvendigt at bruge vand eller rengøringsmiddel. Du kan købe Aduros rengøringsprodukter her.

Kan jeg selv justere lågen?

Justering af lågen og lukkemekanismen er en nødvendig del af vedligeholdelsen af ovnen, som du sagtens kan foretage selv. Hvis lågen hænger i den ene side, føles træg at lukke eller ikke lukker ordentligt til, bør du justere og efterspænde hængslerne og beslagene omkring lågen. Find en guide i vores kundeserviceunivers.

Hvordan vedligeholdes brændkammeret?

Isoleringsstenene i brændkammeret slides naturligt under brug og bør udskiftes, når der kommer revner på mere end en halv centimeters bredde. Stenenes holdbarhed afhænger af, hvor meget og hvor kraftigt ovnen bliver brugt. Materialet er porøst, så for at undgå, at stenene knækker, er det vigtigt, at brændet bliver lagt forsigtigt ind i brændkammeret. Du kan selv udskifte stenene, som fås i færdige sæt. Disse kan købes på aduroshop.dk.

For at bibeholde isoleringsevnen er det desuden vigtigt at udskifte røglederpladen i vermiculite i toppen af brændkammeret, når den er slidt ned til ½ tykkelse. Små revner har ingen betydning for isoleringsevnen.

Hvor ofte skal asken fjernes?

Du bør tømme askeskuffen mellem fyringer, inden den bliver helt fyldt. Hvis aske hober sig op i askeskuffen, kan det forhindre lufttilførslen og forringe ovnens ydeevne. Husk også at rengøre rummet, hvor askeskuffen står i.

Lad altid et askelag blive i bunden af brændkammeret, da det virker isolerende og gør det nemmere at tænde op næste gang.

Hvordan rengør jeg ovnen?

Ovnens overflade holder sig pænest, hvis den støvsuges med et lille mundstykke med bløde børster eller støves af med en tør blød klud. Brug ikke sprit eller andre opløsningsmidler, da dette vil fjerne malingen. Brændeovnen må heller ikke rengøres med vand.

Rengøring af brændeovnens indre og røgrør bør foretages årligt eller oftere i relation til, hvor ofte brændeovnen benyttes. Dette arbejde kan også bestilles ved skorstensfejeren.

Kan lakken repareres ved slitage?

Aduro brændeovne er malet med en varmebestandig spraymaling, der kan klare temperaturer på op til 500 grader. Spraymalingen indeholder ingen opløsningsmidler, hvilket betyder at den hæfter lidt dårligere end andre typer maling og dermed ikke er så modstandsdygtig i overfladen.

Fordelen ved denne type maling er, at det er superlet selv at genopfriske ovnen eller reparere en ridse i overfladen. Enhver kan udføre dette og opnå et flot resultat. Læs vores guide til at lakere ovnen.

TOP