Aduro planter træer

Skove er det mest effektive redskab, vi har i dag, til at suge CO2 ud af atmosfæren. Skov kan siges at være jordens lunger, og ifølge FN’s Klimapanel er mere skov et vigtigt redskab i reduktionen af vores CO2-aftryk.

Derfor investerer Aduro i skov i Litauen, som vi driver på bæredygtig vis, hvilket vil sige, at vi hele tiden opretholder en tilvækst i træmasse og genplantning af træer. Vi forventer at opnå et årligt areal af bæredygtig tilvækst af træ, der svarer til forbruget i ca. 10.000 Aduro ovne.

Plantning og selvforyngelse
Driften af skoven sker i samarbejde med Hedeselskabet, som har stor erfaring med bæredygtig skovdrift med fokus på grøn innovation, naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning. Når vi forynger skoven, altså reetablerer efter hugst, anvender vi en kombination af metoder, afhængigt af miljøet i skovbunden og omgivelserne. Vi følger og understøtter naturen - vi bruger det naturlige frøfald fra udvalgte træer. Denne naturlige nyplantning af træer, som kaldes selvforyngelse, giver op til 10.000 træer per hektar. I områder, hvor selvforyngelsen har svært ved at lykkes, planter vi nye træer.

Ved driften af skoven kan man løbende tage træ ud, som kan bruges til en lang række formål, bl.a. som erstatning for mere CO2-tunge materialer som olie, kul, stål og beton.