Book et servicebesøg

Du har mulighed for at få foretaget et servicebesøg af en autoriseret servicetekniker. Du står dog selv for at dække udgiften hertil. Servicebesøget kan omfatte følgende:

  • Årligt tjek: Rensning og tjek af ovnen, udskiftning af dele, gennemgang af ovnen
  • Udskiftning af elementer/reservedele
  • Generelt tjek af ovnens stand

Vi formidler kontakten til en servicetekniker, som du herefter selv laver aftalen - og afregner - med. 

Kontakt os på service@aduro.dk, mærk emailen ”servicebesøg” og skriv brændeovnens model og adresse.