Aduro-tronic automatik

  • Beskrivelse
  • Download
  • Test

Minimal indsats - forbedret forbrænding

Nye brændeovne brænder rent, effektivt og miljøvenligt, når de betjenes rigtigt. For at opnå en god forbrænding skal luften til brændkammeret styres meget præcist med få minutters interval hver gang der lægges træ i brændeovnen, men i praksis glemmes dette ofte. Med den patentanmeldte Aduro-tronic automatik sker reguleringen af den primære lufttilførsel automatisk, så du slipper for at regulere forbrændingen manuelt. Du skal blot lægge tørt træ i ovnen, tænde op og aktivere automatikken. Dette betyder mindre arbejde, mindre brændeforbrug, samt forbedring af forbrændingen. Tests har vist, at en Aduro 1 med fejljusteret spjæld (åbent primærspjæld) bruger 40% mere træ end samme ovn med Aduro-tronic.

Læs også artiklen fra Bolius, om fordelene ved automatik i brændeovne, her.

Forbedret brændstoføkonomi og forbrænding

En brændeovn, der betjenes forkert, har et væsentligt større forbrug af træ samt en markant partikelforurening. Målinger foretaget af DMU (nu DCE) i villakvarterer viser, at en del brændeovne ikke betjenes rigtigt og derved udleder en større mængde partikler i røgen. Tests har vist, at en brændeovn, der brænder med forkert indstillet spjæld, brænder op til ca. 70% mere træ af i timen end en brændeovn, der er udstyret med Aduro-tronic. Samtidig er partikelforureningen ca. 3-5 gange højere pr. time, når brændeovnen brænder med konstant åbent opstartsspjæld.

Fordele ved Aduro-tronic

  • Større betjeningskomfort
  • Mere varme for pengene – reducer dit brændeforbrug med op til 40%*
  • En ren og miljøvenlig forbrænding – færre partikler, mindre ressourceforbrug
  • En enkel løsning til stor glæde

* Besparelse ved brug af automatikken afhænger af, hvor god du er til at betjene din brændeovn.

Samtlige Aduro brændeovne er udstyret med Aduro-tronic som standard.

Aduro-tronic quick guide

Læs vores korte guide til Aduro-tronic her.

For at undersøge effekten af Aduro-tronic automatikken har vi foretaget en sammenlignende test af to brændeovne både i egne laboratorier samt på Teknologisk Institut. Begge brændeovne er af modellen Aduro 1 - den ene uden Aduro-tronic, den anden med Aduro-tronic. 

Formålet med testen var at påvise, hvor stor en indvirkning Aduro-Tronic automatikken har på forbrændingen, forbruget af brændsel samt på partikeludledningen, og om der derigennem kunne opnås en mere miljøvenlig forbrænding. 

Fremgangsmåde

Testen foregik på samme måde for begge ovne og strakte sig over en måned, hvor begge brændeovne brændte 7 timer dagligt i 4 dage om ugen. Begge brændeovne blev hver morgen tændt op som anvist i betjeningsvejledningen, og så snart der var blevet dannet et solidt glødelag i bunden af ovnen, blev der indfyret på ny. Testen er således lavet ud fra den præmis, at man ikke rører/betjener brændeovnen imellem indfyringen af brænde. 

På brændeovnen uden automatik blev opstartsspjældet åbnet, og det forblev åbent under hele testen (dvs. brændeovnen blev ikke betjent - og dermed ikke betjent helt korrekt), og på modellen med Aduro-tronic blev automatikken aktiveret. 

Testens resultater

Efter at have gennemført denne test er det Aduros konklusion, at en brændeovn med Aduro-tronic automatik brænder mere miljøvenligt end en brændeovn uden Aduro-tronic. 

Mængden af træ, der blev brugt under testen, blev omregnet til en almindelig fyresæson på 5 måneder (dvs. ganget med 5). 

Af dette regnestykke fremgår det, at der bruges 728 kg træ i brændeovnen uden Aduro-tronic, mens der kun bruges 416 kg træ til brændeovnen med Aduro-tronic i én fyringssæson. En brændeovn med Aduro-tronic brænder således ca. 40 % mindre træ af i timen sammenlignet med en brændeovn uden Aduro-tronic med forkert indstillet spjæld.

Betjener man sin brændeovn manuelt og samtidig helt perfekt, hvilket vil indebære en betjening af spjældet ca. hvert ½ minut de første 6 minutter efter hver indfyring, vil besparelsen dog være 0%. Derfor ligger besparelsen i intervallet op til 40 %, afhængigt af hvor ofte og godt man regulerer sine spjæld. Erfaringer fra kundeanalyser og undersøgelser fra DMU viser, at mange forbrugere ikke betjener deres ovn helt perfekt - og at det er vanskeligt i praksis at lave samme resultater som i testlaboratoriet. 

Ved Teknologisk Institut har vi testet vores brændeovne under forskellige forhold og påvist, at en brændeovn, der betjenes rigtigt med Aduro-tronic, udleder mellem 1/3 og 1/5 antal partikler pr. time i forhold til udslippet ved fyring i samme svanemærkede brændeovn uden automatik, som brænder med konstant åbent opstartsspjæld.