Klimavenligt råstof

Vidste du, at træ er CO2-neutralt?
Det er det, fordi træer lagrer CO2, mens de vokser, og frigiver den samme mængde CO2 igen, når de dør. Det er den naturlige cyklus, som sker, når træer nedbrydes i naturen.

Når træet afbrændes
Ved afbrænding af træet frigiver træet den samme mængde CO2, som det ellers ville have gjort i naturen – hverken mere eller mindre (kilde 1).

Der er meget stor forskel på, hvor godt brændet udnyttes. En åben pejs udnytter måske kun 10-15% af træets energi (kilde 2), mens en miljøgodkendt brændeovn eller pilleovn med effektiv forbrændingsevne giver varme svarende til 75-88 % af træets energi. Du skal altså bruge mindre træ til at få den samme varme med en moderne ovn.

Du kan også selv sikre en lavest mulig partikeludledning ved at fyre korrekt. Det vil sige med en moderne brænde- eller pilleovn, den anbefalede brændetype, optændingsmetode, lufttilførsel, skorstenstræk mm.

En mere klimavenlig varmekilde
Afbrænding af træ er mere klimavenligt sammenlignet med andre varmekilder såsom olie, el og gas. Bruger du din brændeovn som supplerende varmekilde, kan du spare på CO2-udledningen. Beregn din CO2-besparelse her.

Bæredygtig skovdrift
Når man taler om, at træ er et klimavenligt råstof, er det i betragtning af visse forhold:

  1. At der plantes flere træer, end der fældes. Når der er tilvækst af skov, betragtes træ som en vedvarende energikilde. I den vestlige verden planter vi langt mere skov, end vi fælder (kilde 3).
     
  2. At skovdriften er bæredygtig. Heri ligger, at hugsten sker løbende og i en grad, hvor man kun høster overskuddet af træ, uden at mindske den løbende tilvækst af træer og CO2-lagringen i skoven (kilde 3).

Træbrændsel produceres fra ”spildtræ”
Man fælder ikke skov kun for at producere biobrændsel. I produktionsskove fældes træerne først og fremmest til tømmer, som bl.a. bruges til møbler, papir og byggematerialer. Resterne fra denne produktion bruges så til biobrændsel. Det er en bæredygtig måde at producere brænde, træpiller og andet træbrændsel på, fordi ressourcerne udnyttes bedst muligt (kilde 1).


Kilder:

1) Københavns Universitet

2) Bogen "Brænde" af Lars Mytting

3) DAPO