Miljø

  • Svanemærket
  • Bekendtgørelse

Svanemærket

For at understrege satsningen på miljørigtig forbrænding og produktion bærer størstedelen af vores ovne det nordiske miljømærke Svanemærket. Dette er en garanti for, at vores produkter er blandt de mindst miljøbelastende på markedet.

Under de mest restriktive krav
Aduro brændeovne har enestående lave emissioner af partikler - ved både høj og lav effekt. Størstedelen af Aduro-ovnene har et partikeludslip på under 2 g partikler pr kg. indfyret træ (tørvægt). Til sammenligning kan ældre brændeovne og brændeovne, der betjenes forkert, have et partikeludslip på 50-80 g. partikler pr. kg. indfyret træ. Med en Svanemærket ovn fra Aduro er der ganske enkelt taget hensyn til dig, din familie og miljøet. Svanemærket stiller skrappere krav end lovgivningen.

Krav til Svanemærket
- Høj virkningsgrad (minimum 76%): jo højere virkningsgrad jo bedre udnytter ovnen træet
- Lav partikelemission (under 2 g/kg)
- Miljøvenlig produktion
- Meget lavt udslip af skadelige partikler
- Ovnen er testet af uvildigt prøveinstitut

Fyr fornuftigt
Det er ikke nok med fine partikeltal og Svanemærket - du har også ansvar for at passe på miljøet og fyre fornuftigt. Derfor har vi udviklet en automatik - Aduro-tronic, der gør det lettere for dig at opvarme din bolig effektivt uden besvær. Du skal blot lægge tørt træ i ovnen og aktivere automatikken - derefter klarer den resten.

Fire fyringsråd
1. Brug rent og tørt træ
2. Sørg for rigeligt luft
3. Fyr lidt ad gangen
4. Gå ud og tjek - røgen skal være næsten usynlig

Læs meget mere om korrekt fyring

Skærpede miljøkrav til brændeovne 

- "Det giver mening, at vi strammer lovkravene, efterhånden som teknologien gør det muligt, og det frivillige Svanemærke er med til at fremme udviklingen ved at stille endnu skrappere krav til de grønne frontløbere. Danmark går forrest. De danske brændeovnsproducenter er i dag blandt de bedste til at lave rene brændeovne, og de nye regler gør os rustet til også i fremtiden at kunne levere effektive brændeovne til det internationale marked," udtaler miljøminister Kirsten Brosbøl. (kilde: www.mim.dk)

Regeringen har skærpet kravene til, hvor mange partikler brændeovne må udlede. Kravene er sat i verden for at sikre et bedre miljø både nu og fremover. Dette betyder, at en brændeovn højest må udlede 4 gram sundhedsskadelige partikler pr. indfyret kg. træ.

9 ud af 10 nye brændeovne, der sælges, er Svanemærkede og lever dermed op til lovkravene. Størstedelen af alle Aduro og Asgård brændeovne opfylder de skærpede krav. Faktisk kan vi dokumentere en partikelemission, der ligger under de mest restriktive krav.

Prøvningsattest

Bekendtgørelsen kræver, at der følger en prøvningsattest med hver gang en brændeovn sælges eller overdrages, der dokumenterer, at brændeovnen overholder bekendtgørelsens grænseværdier for udledning af bl.a. sundhedsskadelige partikler. Det er vigtigt, at du får skorstensfejeren til at underskrive prøvningsattesten, når han kontrollerer en nytilsluttet brændeovn. Du skal opbevare attesten, så længe brændeovnen er tilsluttet.

Du kan downloade prøvningsattesten til din Aduro-brændeovn HER!

Læs bekendtgørelsen