Book et servicebesøg

Du har mulighed for at få foretaget et servicebesøg af en autoriseret servicetekniker. Du står dog selv for at dække udgiften hertil. Servicebesøget kan omfatte følgende:

  • Årligt tjek: Rensning og tjek af ovnen, udskiftning af dele, gennemgang af ovnen
  • Udskiftning af elementer/reservedele
  • Generelt tjek af ovnens stand

Vi formidler kontakten til en servicetekniker, som du herefter selv laver aftalen - og afregner - med. 

OBS!
Formularen gælder IKKE opstartsbesøg ved installation af hybridovnen! Du vil modtage nærmere information herom fra os. 

Formularen gælder IKKE reklamationer. Ønsker du at oprette en reklamation, kan du gøre det HER


Book et servicebesøg