Book et servicebesøg

Du har mulighed for at få foretaget et servicebesøg af en autoriseret servicetekniker. Servicebesøget kan omfatte følgende:

  • Årligt tjek: Rensning og tjek af ovnen, udskiftning af dele, gennemgang af ovnen
  • Udskiftning af elementer/reservedele
  • Generelt tjek af ovnens stand

Vi formidler kontakten til en servicetekniker, som du herefter selv laver aftalen med. 

OBS! Formularen gælder IKKE opstartsbesøg ved installation af hybridovnen! Du vil modtage nærmere information herom fra os. 
 


Book et servicebesøg